חשיבות חוזה זיכיון

רשת חייבת להגן על עצמה מפני זכיינים שעלולים לפגוע בעסק שלהם עם ניהול שגוי. קיימת חשיבות רבה לחוזקו ואיכותו של חוזה הזיכיון ולכן, הרשת חייבת להחזיק בחוזה קשוח שיספק לה הגנה מקריסות ונפילות שעלולות ליצור מהפכים דרסטיים.